Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 8.6.2021

 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Sielun Enkeli
y-tunnus: 2749732-8
Vesikoskenkatu 3
32200 Loimaa
sielunenkeli@gmail.com
050 553 4488

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Susanna Luoto
050 574 0597
susanna.luoto@gmail.com

 

Henkilörekisterin nimi

Sielun Enkelin asiakas- ja tilausrekisteri

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka tarvittaessa.

 

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:
● Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
● Asiakassuhteen hoitamiseen

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

Evästeet

Sielunenkeli.fi käyttää vain sellaisia evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston ja verkkokaupan toiminnan kannalta. Sielunenkeli.fi -sivustolla ei käytetä sellaisia evästeitä, jotka keräisivät tietoja käyttäjistä.

 

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

● Tarkistusoikeus
● Oikaisuoikeus
● Oikeus peruuttaa suostumus
● Poisto-oikeus